Problem

Den evige problemstilling, i mange sammenhæng og ikke mindst når spørgsmålet er valg af arbejds beklædning, skal jeg søge den billigste løsning på kort eller på langt sigt.

Skal jeg søge det billigste produkt der på kort sigt løser problemet og som er noget billigere end det kvalitets produkt, der måske holder 30% eller sågar op til 50% længere.

Hvis situationen tillader at vælge den mere langsigtede løsning vil den som oftest være den mest omkostnings effektive løsning og som en sidegevinst give en højere medarbejder tilfredshed.

Spørgsmålet er så, hvordan vurderer jeg, hvad der er en god kvalitet, med en lang levetid, hvis der ikke lige foreligger historiske data og erfaringsværdier i virksomheden? Det kan ofte være ganske vanskelig disciplin.

 

Løsning

Til hjælp for vurderingen af et stykke arbejdstøjs levetid, findes der forskellige data, der er værd at tjekke og sammenligne. Disse data er ikke altid til rådighed i leverandørens salgsmateriale, hvorfor det ofte vil være nødvendigt at rekvirerer specifikationer fra forhandleren og hvis denne ikke har dem, da direkte hos producenten.

De data det kan være relevant at fokusere på er:

  • Vaske cyklus – denne angiver det antal vask et produkt kan tåle og stadig kunne opfylde de oprindelige egenskaber og evt. normer – dette vil indikere den teoretiske slidstyrke, idet antal vask ikke siger noget om det slid, der vil være imellem hver vask i faktisk anvendelse. Antallet af vask tjener dog glimrende til at kunne sammenligne et produkt med andre alternativer.

Som en rettesnor, kan man sige at antal vaske cyclus over 40 gange er udmærket.

  • Martindale – ”Martindale” er betegnelsen på en måde at teste et stykke tekstils slidstyrke på (EN ISO 12947-2 /BS 5690). Testen er ganske lavpraktisk, idet man påsætter en runddel et let slibende materiale. Rondellen roterer da rundt og presses med et vis tryk ned på overfladen af det materiale som det pågældende stykke beklædning er fremstillet af. Man tæller da det antal rotationer der skal til inden rondellen har slidt hul i stoffet. Den værdi/antal rotationer, er ligeledes en teoretisk værdi, men er en udmærket og relevant værdi i en sammenligning, med andre produkter.

Som rettesnor, kan man sige at man har en ”fornuftig” slidstyrke i arbejdstøj med en Martindale på 40.000 rotationer og derover.

  • Rivstyrke (ofte benævnt som ”tear strength” ISO 13937-1:2000) og som oftest måles i KN/m, giver en værdi for, hvor stor en kraft stoffet skal påvirkes med for rive det i stykker.
  • Brudstyrke (ofte benævnt som ”tensile strength” ISO 13934-1) og som oftest måles i KN/m, giver en værdi for hvor stor en kraft stoffet skal påvirkes med for at trække det i stykker.

Både brud- og træk- styrken er værdier der udelukkende tjener til at kunne sammenligne de enkelte metervarer. De to værdier giver en ide om, hvor  stærk, eller skrøbelig en metervare er, jo højere værdier, jo mindre tilbøjelig er metervaren til, at få revet et hul i, hvis man hænger i et eller andet spidst eller skarpt.

  • Søm kvalitet, kvaliteten af sømmene er en relativ let måde, rent optisk at vurdere kvaliteten af produktet på. Man kan helt simpelt tjekke om en sammensyning er syet med én, to eller tre nåle (om der ligger én to eller tre stikninger ved siden af hinanden) og her gælder princippet én er god to er bedre og 3 er bedst. Man opnår ganske simpelt en stærkere sammensyning med 3 nåles søm i forhold til to eller en nål og med stærkere sømme følger højere slidstyrke og længere levetid.

Spørgsmål

Hvordan vurderer jeg, hvilken løsning der er optimal for mig lige nu og her? Her må man gøre op med sig selv, om man vil handle kortsigtet eller om der plads i budgettet til at handle på et lidt længere sigt. Helt overordnet må dog gælde, at det tjener indkøbsbudget, indkøbs ressourcer, medarbejdere og miljø hvis man handler.

Skriv et svar

Close Menu